Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Flickr button Youtube button

Styrelsemöte och framtidsplaner

by Linda on May 18, 2011

I helgen avhandlades det första styrelsemötet efter årsmötet. Styrelsen i SPTF består för närvarande av: från vänster, Mario Holmström ledamot,  Roland Hogman sekreterare, Linda Stråhle ledamot, Mats Fontander suppleant, Peter Richloow kassör och  Östen Häggmark ordförande . Markus Appelqvist är frånvarande från detta mötet men är suppleant.

På mötet gicks våra rutiner igenom som styrelse och vilka arbetsuppgifter som ska utföras löpande under året. Mats Fontander som är nyinvald fick en historik berättad för sig och vi tittade lite bakåt på de tre sista åren för att summera läget på vad som gjorts.

Vi har kommit igång bra med de vanliga rutinerna inom styrelsearbetet och att det tillkommit många nya medlemmar på sista tiden, till skillnad för tre år sedan.

Därefter talade vi mycket om framtiden, hur vi ser på den och hur styrelsemedlemmarnas visioner är inom olika områden, mycket för att kunna lägga upp en strategi inför det kommande året.

Vi var alla överens om att det är viktigt att göra mer för medlemmarna, att man känner att det lyssnas på sina åsikter och att man får feedback på sina idéer. Även diskuterade vi olika mer konkreta projekt som att sätta i hop ett besiktningsprotokoll, skapa en guide för att köpa begagnade pianon, göra en flygelservicemanual och hur vi kan peppa våra medlemmar till att ta initiativ till att jobba med musikskola/administratörer till att köpa in nya instrument.

För vår del som styrelse så andades dessa förslag optimism och det är realistiska projekt att utföra så nu ska vi bara finslipa ideérna och kanske skapa en eller flera arbetsgrupper till att jobba med de olika idéerna.

Om du har te x ett besiktningsprotokoll eller en servicelista på hur man sköter regelbunden service på instrument och vill dela med dig av dina idéer så skicka gärna in den till oss på styrelsen@sptf.com

Vi planerade även höstmötet som inte har ett spikat datum än, vi avvaktar Nordisk pianotreff som i år är i Norge så att det inte krockar. Klart är att det ska bli ett semianarium i samband med höstmötet och det kommer att handla om vänsterpedalen, intonation och justering och hur viktigt det är för pianisten. Hur ska den vara egentligen?

Och där sätter jag punkt för en liten mindre rapport från styrelsemötets innehåll. Jo, vi hade roligt också, och spelade ett parti biljard efteråt. ;-)

Hälsningar,

Linda

Leave a Comment

Previous post:

Next post: