Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Flickr button Youtube button

SPTF:s höstmöte 2011 – Vänsterpedalen i fokus

by Linda on October 25, 2011


KÄRA VÄNNER OCH KOLLEGOR!

Det gläder mig mycket att få bjuda in er alla till SPTF:s höstmöte 2011. Mötet är utsatt till lördagen den 26 november kl 14.00.

Mats Öjefelt på Yamaha pianocenter i Stockholm har generöst lovat att upplåta sina lokaler till vårt möte. Förutom Yamaha representerar Mats även Bösendorfer och vi kommer naturligtvis att få möjlighet att stifta bekantskap med både Mats och de instrument som finns i butiken.

Programmet ser ut så här:

14:00 Samling Yamaha pianocenter, Rådmansgatan 39B, kaffe och mingel. Kom i tid!
14.15 Mats Öjefelt presenterar sig och sin butik
14.45 Höstmötesförhandlingar.
15.15 – ca 17.30 Seminarium om vänsterpedalen (se info nedan)
19:00 Gemensam middag (sponsras av SPTF med 100:-/deltagare) Anmäl dig snarast!

Förutom starten kl 14.00 är dessa ungefärliga hålltider.

Kallelse via snigelpost kommer i din brevlåda inom kort.

Hjärtligt välkomna till ett förmodligen kallt och regnigt Stockholm, där vi håller ångan uppe med sedvanligt piano-snack och umgänge!

Östen Häggmark,
SPTF styrelsen

SEMINARIUM KRING VÄNSTERPEDALEN

Justeringen av vänsterpedalen är vanligtvis en av de sista man gör i en lång serie av mekanik-inställningar. Till synes är det ju en tämligen enkel sak. Det är ju bara att ställa in en stoppskruv. Eller är det verkligen det?

Detta seminarium vill visa på några komplicerande faktorer. Olika fabrikanter kan föreskriva sinsemellan olika inställningar. Detta får konsekvenser för såväl intonationen som övrig justering. Olika musiker kan ha skilda önskemål om vänsterpedalens inställning och klang. Hur förhåller man sig till det? Sen har vi de (oftast lika plötsliga och oväntade som oönskade) problemen med gnissel och missljud.

Denna vid första anblicken enkla spelfunktion behöver få en ordentlig genomlysning. Vi tänkte försöka oss på en sådan. Seminariet blir i två delar, en teoretisk del där vi går igenom begrepp, historik och de olika fabrikanternas rekommendationer, och en praktisk del där vi samlas runt flygeln och provar olika idéer.

Välkommen till ett diskuterande och demonstrerande seminarium!

Östen Häggmark & Tore Persson

Leave a Comment

Previous post:

Next post: