Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Flickr button Youtube button

Malmö PIANOMARATON LÖRDAG 28 JANUARI 2012, kl 11-22

by Linda on January 12, 2012

Här nedan följer lite nyheter om pianomaraton. hälsningar Linda

PALLADIUM I MALMÖ

En heldagsmanifestation för akustiskt piano. Kom till PALLADIUM i Malmö lördag 28 januari, kl 11-22, och lyssna på mängder av pianomusik, ta del av föreläsningar och diskussioner samt mingla och träffa pianister, pianolärare, studenter, elever och många andra pianovänner.

Klassiskt, jazz och fyra uruppföranden! De nya styckena ingår i projektet Delat piano och är skrivna för att uppföras av kulturskoleelev och professionell pianist tillsammans. De nya verken är Musik för strängar av Jenny Hettne, Three av Lei Feng Johansson, Re:Sonate av Stefan Klaverdal samt Poesia per piano diviso av Fredrik Hagstedt.

Medverkande:

Hans Pålsson
Jonas Olsson
Julia Sigova
Håkan Rydin
Mattias Nilsson
Kjell Edstrand
Marianne Jacobs
Linda Stråhle
Lärare och studenter på Musikhögskolan i Malmö
Lärare och elever på Malmö Kulturskola
Studenter på Musikhögskolan i Ingesund
Lärare och elever på LIMUS (Lunds internationella Piano- och Musiksalong)
Elever på Kulturskolan i Göteborg

Evenemanget arrangeras av  C-Y (contemporary) i Malmö i samarbete med Musik i Syd, med stöd av Kulturrådet, Malmö Kulturskola, Musikhögskolan i Malmö, Steinway (Juhl & Sørensen) och Föreningen Svenska Tonsättare.

Preliminärt program

(obs! tiderna är ungefärliga)

 • 11.00 Delat piano 1 – Jenny Hettne
 • 11.15 Kulturskolan – lärare och elever. DEL 1
 • 12.00 Musikhögskolan i Malmö. DEL 1
 • 13.00 Delat piano 2 – Stefan Klaverdal
 • 13.15 LIMUS – lärare och elever spelar. DEL 1
 • 14.00 Musikhögskolan i Malmö. DEL 2
 • 15.00 Delat piano 3 – Lei Feng Johansson
 • 15.15 Kulturskolan – lärare och elever. DEL 2
 • 16.00 Delat piano 4 – Fredrik Hagstedt
 • 16.15 Ingesund-studenter. DEL 1
 • 16.30 Paneldiskussion om framtiden för akustiskt piano
 • 17.00 Mingel / foajéperformance
 • 18.00 Delat piano 2 – Stefan Klaverdal
 • 18.15 Hans Pålsson – föreläsning
 • 19.15 LIMUS – lärare och elever spelar. DEL 2
 • 19.45 Delat piano 1 – Jenny Hettne
 • 20.00 Håkan Rydin med studenter
 • 20.45 Delat piano 3 – Lei Feng Johansson
 • 21.00 Mattias Nilsson
 • 21.15 Ingesund-studenter. Del 2
 • 21.45 Delat piano 4 – Fredrik Hagstedt
 • 22.00 slut/eftermingel
Se övrig information på www.pianomaraton.se för konserter och evenemang i Göteborg och Stockholm.

Vad är Pianomaraton?

I tider när pianon hamnar på soptippen och elektroniska instrument blir alltmer dominerande, vill vi visa att det akustiska pianots och flygelns stora och sensibla uttryckskraft har en roll att spela även på 2000-talet.  Vi vill också visa hur mångskiftande musik olika pianister, från skiftande genrer och med olika bakgrund och på olika nivåer spelar. Att väcka lusten att både spela, lyssna på all slags musik, och kanske också skriva egen, är vår målsättning. Genom tillvägagångssättet att bjuda in alla till en gemensam aktion vill vi bryta ner eventuella gränser mellan professionella och amatörer och att alla kan inspirera varandra! Pianot är alltjämt en viktig kulturbärare och kan fungera som gränsöverbryggande mellan människor från olika delar av samhället.

Vi hoppas även väcka ett intresse hos tonsättare för att komponera mer musik för unga och amatörer, samt ge insikter om hur detta kan berika deras konstnärliga utövning och musikaliska språk. Det är en stor utmaning att skriva lättspelad musik.Att unga elever möter professionella musiker på lika villkor på samma scen hör inte till vanligheterna. Vi vill med detta projekt skapa möjlighet för detta, genom att placera elever och professionella musiker i samma konsert, och tillfällen för alla att träffas, diskutera och jämföra erfarenheter.

På denna sida kan du läsa mer om de olika delarna i projektet. Stommen är ”Delat piano” – ett projekt med ny musik av fyra Svenska tonsättare, där en del skall vara komponerad för en elev vid t.ex. kulturskola, och en del för en professionell pianist. ”Delat piano” är också den del av projektet som kommer att turnera runt i Sverige under 2012. Det börjar i syd med ett verkligt Pianomaraton på Palladium i Malmö, med all möjlig musik för att sedan hamna i Göteborg och sist i Stockholm. Det är inte alls otänkbart att projektet sedan lever vidare och får större spridning.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: