Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Flickr button Youtube button

SPTF:s årsmöte 2012 – kallelse för medlemmar

by Linda on March 18, 2012

Bästa medlemmar!

Varmt välkomna till SPTF:s årsmöte 2012. Det hålls lördagen den 21/4 på Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Samling 13.30. Som vanligt avslutar vi med gemensam middag på restaurang, och den subventioneras av SPTF med 100:-/medlem.

Mötet kommer att bestå av två delar. Den första är de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Efter dessa följer ett antal mini-kurser med inriktning på hands-on. Tanken är att vi ska ha ett antal stationer (3-5) som behandlar avgränsade tekniskt-praktiska ämnen. Det är fritt att välja vilken/vilka man vill besöka, och att vandra mellan stationerna.

Vi hoppas på detta sätt skapa en avspänd och informell stämning, där diskussioner om tekniska tips ska kunna uppstå mellan deltagarna. Aftonen avslutas med en kort samling där vi diskuterar och utvärderar dagens övningar.

Klara ämnen för närvarande är:

  • - Omgarnering av klav enligt Spurlock-metoden
  • - Om-axling och garnering av axstift
  • - Att göra speciella sträng-öglor, och att knyta ihop brustna bas-strängar (ja det går faktiskt!)

På förslag men ej klara är:

  • - Intonering av piano (ev med hjälp av ång-metoden)
  • - Justering av halvgång på piano m.m.

Ytterligare information kommer i den vanliga kallelsen som du får i brevlådan.

Anmäl dig så snart som möjligt! Kontaktperson Östen Häggmark osten.haggmark@gmail.com, tfn 070-649 35 72

Mycket välkomna!

SPTF Styrelsen

Leave a Comment

Previous post:

Next post: