Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Flickr button Youtube button

SPTF Årsmöte 16 mars 2013

by Osten on March 3, 2013

Kgl Operan, Stockholm

Sceningången, Jacobs torg 4

Bästa kollegor!

Varmt välkomna till SPTF:s årsmöte 2013.

Denna gång samlas vi på en av Stockholms anrikaste kulturinstitutioner, Operahuset. På initiativ av Östen Häggmark som jobbar där som pianotekniker, bjuder vi in alla medlemmar till en rundvandring och visning av Operan, med efterföljande årsmöte och ett avslutande seminarium.

Seminariet behandlar frågan om hur man kan argumentera, motivera, presentera och föreslå serviceplaner för musikskolor, församlingar och andra institutioner. En svår och delikat fråga eftersom vi ofta ses som ”intressenter” i sammanhanget. Vilka är dom rimliga och ”objektiva” argumenten för en regelbunden service, om det nu finns sådana argument?

Det inleds med en genomgång av Östen Häggmark och Tore Persson som går igenom aspekter som ett instruments livslängd, behov av service, intervall för olika typer av service och underhåll, argumentation för en serviceplan med mera. De kommer också att visa konkreta förslag till serviceplaner baserade på verkliga situationer presenterade med kostnader på kort och lång sikt. Genomgången sammanfattas i ett PM som kommer att distribueras på mötet.

Efter genomgången hoppas vi på en livlig diskussion och ytterligare bidrag och förslag från våra många erfarna (och luttrade!) medlemmar.

Om du vill delta på mötet och middagen, anmäl dig så fort som möjligt. Kontakta Östen Häggmark (helst på epost eller sms), 070 649 35 72 eller osten.haggmark@gmail.com

 

Program

12.45                                     Samling sceningången, Jacobs torg 4. Kom i tid!

13.00                                     Rundvandring och visning av Operan

14.30-14.45                         Kaffe i Futten

15.00                                     Årsmötesförhandlingar

16.00                                     Seminarium, diskussioner

ca 17.30 Mötet avslutas

ca 19.00 Gemensam middag på restaurang. Middagen subventioneras av SPTF med 100:- per person.

Samling vid sceningången, där vi registreras och går vidare i samlad trupp.

Parkering

Parkering finns i parkeringshus på Regeringsgatan, men det kostar förstås en rejäl slant. Utanför Operan finns endast ett fåtal parkeringsplatser, som regel upptagna.

Boende

Det finns många möjligheter till boende i Stockholm. Två billiga hotell som vi använt oss av tidigare är hotell Oden vid Odenplan och hotell Adlon på Vasagatan, alldeles vid Centralstationen. Speciellt hotell Adlon rekommenderas av de som testat.

Mycket varmt välkomna till årets årsmöte!

SPTF:s styrelse

Hitta till Operan Hitta till Operan!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: