Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Flickr button Youtube button

Stipendieinformation

by Osten on March 3, 2013

SPTF:s stipendium

Syftet med stipendiet är fortbildning inom yrket. Oftast har stipendiet använts för praktik i utlandet. Stipendiet söks fr o m i år 2013 på särskild blankett (bifogas) senast 30/4. Kontaktperson för stipendiet är ordförande i Stipendienämnden Tore Persson.

Behörig att söka är medlem i SPTF.

 

Kungl. Musikaliska Akademiens stipendium

KMA:s stipendium för instrumenttekniker är öppet för alla kategorier; fiol, gitarr, piano o.s.v. Stipendiet söks före maj på särskild blankett som hämtas på Kungl. Musikaliska Akademiens hemsida http://www.musakad.se Mer information om KMA:s stipendier finns på deras hemsida.

Behörig att söka är instrumenttekniker som är svensk medborgare och högst  39 år.

 

Det går utmärkt att söka båda stipendierna om man är behörig.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: