Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Flickr button Youtube button

Pianoteknikerutbildningar i Sverige

Det finns två utbildningsmöjligheter till pianotekniker i Sverige, Oskarshamns folkhögskola och Kungliga Musikhögskolan. Läs mer på vår särskilda utbildningssida www.blipianotkeniker.nu

Kungliga Musikhögskolan

Utbildningen är en högskoleutbildning om 60 hp. Utbildningen ges i form av en fristående kurs och anordnas som deltidsstudier på kvartsfart, d.v.s. två studieår. Huvudmomentet är praktisk övning i pianostämning på gehör. Numera tillkommer undervisning på baskunskaper i pianoteknik.
För att bli antagen på utbildningen görs ett gehörsprov där man får lyssna på ett preparerat instrument med olika svävningsintervall. Du ska lyssna efter om intervall låter trånga eller vida, vilken ton som klingar högst eller lägst i olika exempel.
Tre elever antas varje år till Pianostämmareutbildningen.
Om du är intresserad av att gå denna kontakta Lennart Hellgren telefon: 0708 – 744 328.

Oskarshamn folkhögskola

2-årig yrkesutbildning på folkhögskola. Du studerar på heltid och har möjlighet till fulla studiemedel. Utbildningen bygger på musiklinjen med pianoteknik som huvud- och biinstrument. Gruppen med 3 deltagare har 4,5h pianoteknisk utbildning i veckan som fördelas i grupp eller individuell undervisning efter behov. Undervisning i stämning sker generellt individuellt, medan praktisk undervisning i pianoteknik sker i grupp.
Vårterminen i årskurs 1 avslutas med ett prov som du måste få godkänt i för att kunna fortsätta till årskurs 2.
Kursen omfattar förutom pianostämning även justering samt grundläggande renovering av piano och flygelmeknik. På skolan finns speciella övningsinstrument för pianostämning samt en pianoverkstad som du har tillgång till även utanför skoltid. Övriga ämnen läses tillsammans med musiklinjen.

Kontakt:
Jonas Svensson / Matilda Jusmo
info@blipianotekniker.nu
tfn: 0474 – 500 32

Läs mer på vår särskilda utbildningssida www.blipianotkeniker.nu !

 

Comments on this entry are closed.