Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Flickr button Youtube button

falun

Rapport från SPTF:s Höstnöte den 10 nov

by Linda on February 12, 2013

Från vänster: Bo Wågenberg, Östen Häggmark, Andreas Risberg (med avknoppning), Mats Fontander, Mario Holmström, Roland Hogman, Odd Aanstad, Matilda Jusmo, Jonas Svensson, Andreas Eriksson, Peter Richloow. Saknas på bilden gör Jens Brinkmann.

I Falun samlades en lördag i mörkaste november en skara pianotekniker, inbjudna av Mats Fontander till höstmöte på Musikkonservatoriet i Falun. I den vackra träbyggnaden hölls ett trevligt möte som inte bara hade lockat medlemmar från trakten utan även långväga gäster från Småland, Stockholm och Värmland.

Stämningen var hög och diskussionerna var livliga. Som ordförande för SPTF tog jag upp frågan om behovet av att vi får en generationsväxling i föreningen, och att det känns stimulerande och förhoppningsfullt att vi fått en tillströmning av medlemmar från “Leksands-generationen” de senaste åren. Många av dessa var också representerade på mötet. En generationsväxling ska vi ha, men den bör naturligtvis ske gradvis. Jag tror det är bra om kontinuitet och erfarenhet bevaras i styrelsen. Det är viktigt med nya och fräscha idéer, men det underlättar enormt för en styrelse i såpass liten och ideell förening att ha etablerade rutiner att falla tillbaka på.

En annan fråga som togs upp från medlemmarna var vår hemsida och möjligheterna där att söka pianostämmare “i din närhet” i vårt medlemsregister. De flesta som söker efter en pianostämmare på Internet hamnar på vår sida. Det är en viktig fråga som vi nu prioriterar i föreningen. Vi hoppas kunna göra förbättringar där den närmaste framtiden.

Mötet avslutades med att Mats Fontander höll ett uppskattat och intressant föredrag om sina erfarenheter med att lansera egna
produkter, Mats har ju nu två egna produkter som han marknadsför och säljer. För mig och jag tror för många andra var det imponerande att höra vilket arbete Mats lagt ner på att ta fram dessa.

Till sist demonstrerade Odd Aanstad upp den senaste versionen av Cybertuner, datorprogrammet för pianostämning från Dean Reyburn i USA, som ju finns för en mängd olika plattformar.

Jag vill tacka Mats för det fint organiserade mötet, och tack också alla medlemmar som deltog och gjorde det till en så trevlig tillställning!

Hälsningar
Östen Häggmark

{ 1 comment }

Höstmöte 10 november i Falun

by Linda on September 30, 2012

Bästa medlemmar!

Hösten är tyvärr oåterkalleligt här, och styrelsen är nu i full färd
med att planera föreningens höstmöte. Våra höstmöten brukar ju ofta
hållas på någon plats ute i landet, för att ge medlemmar i just den
regionen tillfälle att träffas, utan att behöva “ta tåget till
Stockholm”.

Denna höst kommer vi tack vare vår nye styrelsemedlem Mats Fontander
att hålla vårt höstmöte på Faluns Musikkonservatorium, där Mats är
verksam. Vi planerar som vanligt att börja ca kl 14.00 med samling och
kaffe. Sedan vidtar själva höstmötet, och efter det ska vi ha ett
mindre seminarium. Eventuellt blir det vissa kringaktiviteter, men
givetvis avslutas kvällen som vanligt med gemensam middag. Mera
information om allt detta, inklusive info om resor och boende kommer
snart i din brevlåda i den ordinarie kallelsen.

En sammanfattning:

- Höstmöte på Faluns musikkonservatorium (www.musikkonservatoriet.com)
- 10 november 2012
- start ca kl 14.00
- mera information in kommande kallelse

Vi ser mycket fram emot detta besök i Falun. Alla är hjärtligt välkomna!

SPTF
Styrelsen

{ 0 comments }